Agro-ecologie

De kippen bij KipEigen worden gehouden in een agro-ecologisch systeem. Deze term is een samenvoeging van ‘agro’ (landbouw) en ‘ecologie’ (natuurlijke balans). Agro-ecologie beschrijft een systeem waar voedsel geproduceerd wordt in samenwerking met de natuur. De draagkracht van de natuur wordt hierin gerespecteerd. Het systeem is in wezen dus milieuvriendelijk.

Biodiversiteit wordt gestimuleerd en benut, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de natuurlijke vijanden van plaaginsecten (zie foto’s onderaan pagina). De bodem heeft hierbij een belangrijke positie en wordt met zorg behandeld. Dit betekent onder andere dat bemesting en begrazing plaatsvinden binnen de grenzen van wat de bodem aankan. Ook vindt er recycling plaats van natuurlijke hulpbronnen en voedingsstoffen. Een goed werkend agro-ecosysteem is veerkrachtig en in balans, en resulteert in een gezonde bodem en gezond voedsel voor de lokale consument. Agro-ecologische systemen zijn belangrijke vormen van toekomstbestendige landbouw

Zo zijn de kippen bij KipEigen een belangrijke schakel in het agro-ecosysteem. Terwijl ze lekker buiten scharrelen in de boomgaard tussen de bloem- en groentebedden, verwerken ze de reststromen vanuit de teelten tot mest en eieren op een extensieve manier. Voor de groente- en fruitteelt gaan we strokenteelt toepassen, waarbij tussen de bedden rijen met grasklaver worden ingezaaid. 

Andere veelgebruikte termen die gebruikt worden binnen de agro-ecologie zijn natuurinclusieve landbouwkringlooplandbouw en permacultuur. Laatstgenoemde is een praktische wetenschap, waaruit voor KipEigen veel inspiratie is gehaald.

Illustratie 1: Eva Vos

 

 

Natuurlijke vijanden

Een voorbeeld van natuurlijke vijanden: lieveheersbeestjes die de luizenplaag op de tuinbonen te lijf gaan. Na verloop van tijd waren er nauwelijks nog luizen te bekennen. Deze vorm van samenwerking met de natuur wordt ook wel een ecosysteemdienst genoemd.

 

Foto’s: Eva Vos, gemaakt bij CSA-LandinZicht