Natuurlijk herstel

Wanneer we verder uitzoomen, dan kunnen we stellen dat agro-ecologie bijdraagt aan natuurlijk herstel; ook wel regeneratieve landbouw genoemd.

Ons klimaat is uit balans. We kunnen nu met zekerheid stellen dat de hoge uitstoot van kooldioxide en methaan gassen hier de oorzaak van zijn. Kortom: het CO2 gehalte zal naar beneden moeten en daar kan regeneratieve- en natuurinclusieve landbouw aan bijdragen.

 

Project Drawdown 

Naast CO2 uitstoot reduceren zullen we ook CO2 moeten gaan opruimen. Hier is een veelomvattend plan voor bedacht. Project Drawdown: 100 oplossingen ontleend aan de natuur worden in dit boek beschreven en zijn allen wetenschappelijk onderbouwd. Naast oplossingen zoals voedselverspilling tegengaan, een plantenrijk dieet en bosbeweiding staat regeneratieve landbouw hoog gerankt in de oplossingen die de meeste impact kunnen maken.

Regeneratieve landbouw betekent onder andere: zo min mogelijk ploegen en het minimaliseren van het grootschalige gebruik van pesticiden en kunstmest. Het opbouwen van een hoog organische stofgehalte in de bodem biedt natuurlijke schimmels en bacteriën (micro-organismen) zo optimale omstandigheden om voedingsstoffen beschikbaar te stellen voor de gewassen, en maakt de grond zo vruchtbaarder. Door het organische stofgehalte te verhogen wordt koolstof in de bodem opgeslagen. Tegelijkertijd werkt het organische materiaal als een spons: de bodem houdt meer water vast en droogt minder snel uit. Een goede eigenschap als het gaat om weerextremen. Echter kan er minder intensief op deze gronden worden verbouwd en de bodembeplanting dient afgewisseld te worden. De opbrengst in tonnen per hectare kan wat lager zijn, maar het voedsel en onze leefomgeving zullen een stuk gezonder worden.

Biologische landbouw

Een andere term hiervoor, die nog een stap verder gaat, is biologische landbouw, beschermd door middel van een certificaat. Omdat de meeste landbouwgronden in Nederland jarenlang op een intensieve manier bewerkt zijn zullen we eerst spreken van regeneratieve landbouw alvorens we van biologische landbouw kunnen spreken. De grond dient zich eerst te herstellen.

De zelfoogsttuin van tuinderij CSA LandinZicht in Hilversum, waar KipEigen mee samenwerkt, werkt volgens de principes van de biologische landbouw en is momenteel in omschakeling naar biologisch gecertificeerd. KipEigen zelf is nu (nog) niet biologisch gecertificeerd, maar werkt wel op een zo natuurlijk mogelijke manier. Wanneer het project verder uitgroeit behoort het omschakelen naar biologisch zeker tot de mogelijkheden.

De grond van de Buitenhof waar de kippen op worden gehouden gaat ook in omschakeling en heeft een meer natuurlijke historie. Hier is voor zover bekend geen intensieve landbouw op uitgeoefend. Door hier kippen op te houden en op een natuurlijke manier groente, fruit en bloemen te verbouwen leggen we als het ware de basis voor een nieuw ecosysteem, wat goed is voor de biodiversiteit. Het is de kunst om niet alleen een evenwicht te creëren tussen natuur en voedselproductie, maar een synergie, waarbij zowel mens als natuur kan profiteren.

De foto’s zijn afkomstig van CSA LandInZicht