Oproep aan LNV: erken ook de kleinschalige pluimveehouderij

Als agro-ecologisch adviseur en initiatiefnemer van KipEigen heb ik onderstaand pleidooi geschreven namens Caring Farmers. De boodschap: erken de kleinschalige (mobiele) pluimveehouderij, want dit kan een prachtig voorbeeld zijn van diervriendelijke kringlooplandbouw. En hier hoort passende regelgeving bij, die nu nog ontbreekt. Ook wat betreft het vogelgriep dossier pleiten we voor langetermijnoplossingen in plaats van het huidige beleid van symptoombestrijding. We wachten momenteel de reactie van het ministerie af.