Natuurlijk gedrag van de kip

Haan met kippen buiten in de boomgaard op het grasDe kip stamt af van de Bankivahoen (Gallus gallus). Oorspronkelijk leefde deze ‘oerkip’ in het bos, waar deze bijna al zijn tijd besteedde aan het zoeken naar voedsel, wat wij ook wel scharrelen of foerageren noemen. De behoefte om dit natuurlijk gedrag te vertonen is ook in onze kip nog aanwezig, ook al is er voer in overvloed. Let er maar eens op: kippen krabben een aantal keer over de grond met beide poten, kijken goed en pikken al het blootgelegde lekkers op, zoals insecten, wormen, zaden of sappige jonge scheuten. Hier kunnen ze zich uren mee vermaken, daarom krijgen ze die ruimte ook bij KipEigen. Sterker nog, we maken goed gebruik van hun natuurlijk gedrag. Want door de kippen te laten doen wat ze zo graag willen, kunnen ze ons helpen om teeltbedden na de oogst te ontdoen van gewasresten, onkruid en (plaag)insecten, en om deze om te woelen en te bemesten. Een win-winsituatie! Op het grasland zorgen de kippen door hun scharrelgedrag voor het verjongen van de zode, waarbij ook de biodiversiteit gestimuleerd wordt.

Een ander belangrijk aspect van kipeigen gedrag is het nemen van een stofbad. Het klinkt misschien niet lekker fris, maar voor de kip is het een manier om het verenkleed vrij te houden van nare beestjes. Bij droog zonnig weer is de kans groot dat je her en der wat kippen een stofbad ziet nemen! Vaak staan er andere kippen omheen te pikken om de beestjes op te eten. Tijdens natte dagen nemen ze hun stofbad gewoon onder de kipmobiel, waar het nog droog is. Zo kunnen ze altijd genieten van een lekker bad.

Omdat kippen van oorsprong bosdieren zijn, slapen ze graag ‘op stok’, een stuk boven de grond. Zo voelen ze zich veiliger voor roofdieren. Wanneer het begint te schemeren gaan de kippen bij KipEigen hun kipmobiel in om op stok te gaan. ‘s Nachts zit het hok goed dicht, zodat er geen vos of marter bij kan. Wanneer het licht wordt kunnen de kippen weer naar buiten om te scharrelen en in de loop van de dag kunnen ze hun ei kwijt in het legnest van de kipmobiel. Overdag hebben we minder te vrezen voor vos of marter, maar de roofvogels -die overdag actief zijn- lusten ook wel een kippetje. Daarom is het belangrijk dat de kippen de mogelijkheid hebben om te schuilen bij gevaar. De hanen spelen hierin een belangrijke rol. Zij staan op de uitkijk en slaan alarm wanneer ze gevaar zien. Ze willen de hennen waar nodig verdedigen. Daarnaast zijn hanen ook waardevol in de groepsdynamiek. Ze komen tussenbeide wanneer hennen aan het ruziën zijn en helpen de hennen met het zoeken naar voedsel. De mogelijkheid om natuurlijk gedrag te uiten, wordt geassocieerd met een verhoogd dierenwelzijn. Iets dat we bij KipEigen hoog in het vaandel hebben staan!

Er valt nog veel meer te vertellen over kippengedrag, maar het leukste is natuurlijk om met eigen ogen te zien hoe de dubbeldoelkippen bij KipEigen de vrijheid hebben om kip te zijn!