Kipmobiel

De kipmobiel is één van de belangrijkste elementen in het houderijsysteem van KipEigen. Om een kringloop te sluiten is een zeker evenwicht nodig tussen alle betrokken elementen binnen die kringloop. Bijvoorbeeld, wanneer de kippen het hele jaar door op hetzelfde stuk grond zouden leven, raakt het evenwicht tussen dier en bodem verstoord. Dit heeft een kale, dode bodem en stikstofverliezen tot gevolg. Ook komt dan de koolstof weer vrij die we nou juist zo graag willen vastleggen in de bodem!

Mede hierom is er gekozen voor een mobiel systeem. Hierbij maken we gebruik van de kipmobiel. Dit is een nachthok (met legnest) op wielen met daaromheen een ruime ren. Om de zoveel tijd wordt de kipmobiel met ren verplaatst naar een volgend stuk land. Hoe vaak dit gebeurt hangt onder andere af van het weer en de activiteit van de kippen. In ons agro-ecosysteem zien we de bodem graag bedekt met vegetatie, want dan is er genoeg groenvoer beschikbaar, en komen hygiëne en de bodemgesteldheid niet in het geding. Het stuk grond dat de kippen achter zich laten is bemest en krijgt de tijd om te herstellen. Daarna komen het bodemleven en de vegetatie nog meer tot leven dan eerst.

Zo behouden en stimuleren we de natuurlijke balans. De kippen hebben in dit systeem alle vrijheid om hun natuurlijke scharrelgedrag te uiten en ze kunnen telkens genieten van vers gras, kruiden en insecten.

De kipmobiel werkt op spierkracht: geen (fossiele) brandstof nodig dus! Omdat er geen tractor of iets dergelijks aan te pas komt bij het verplaatsen, is er geen extra CO2 uitstoot, en verdicht de bodem ook niet. De techniek waarmee de kipmobiel is uitgerust werkt op zonne-energie.

Zelf aan de slag met je eigen kipmobiel? De bouwtekeningen zijn hier te verkrijgen. Zo ook de bouwtekeningen van de KipEigen haanmobiel en KipEigen chicken tractor.

Wil je het een stuk groter aanpakken? Kijk dan eens bij de kippenkarren van Wij-kamp.

De KipEigen kipmobiel is een mobiel nachthok voor de kippen. Een kippenhok op wielen. Hier gaan de kippen 's nachts op stok en hier leggen ze hun ei. Overdag scharrelen ze naar hartelust in de boomgaard, in een ruime ren.