Regeneratieve landbouw

Wanneer we verder uitzoomen, dan kunnen we stellen dat agro-ecologie bijdraagt aan natuurlijk herstel; ook wel regeneratieve landbouw genoemd.

Ons klimaat is uit balans. We kunnen nu met zekerheid stellen dat de hoge uitstoot van koolstofdioxide en methaan hier de oorzaak van zijn. Het tij is nog te keren en regeneratieve landbouw kan hier in grote mate aan bijdragen. 

Project Drawdown 

Naast CO2 uitstoot reduceren zullen we ook CO2 moeten gaan opruimen. Hier is een veelomvattend plan voor bedacht. Project Drawdown: 100 oplossingen ontleend aan de natuur worden in dit boek beschreven en zijn allen wetenschappelijk onderbouwd. Naast oplossingen zoals voedselverspilling tegengaan en een plantenrijk dieet staat regeneratieve landbouw hoog gerankt in de oplossingen die de meeste impact kunnen maken.

Regeneratieve landbouw betekent onder andere: zo min mogelijk kerende grondbewerking zoals ploegen en het minimaliseren van het grootschalige gebruik van pesticiden en kunstmest. Door het organische stofgehalte in de bodem te verhogen wordt koolstof in de bodem opgeslagen. Ook biedt dit optimale omstandigheden voor een rijk bodemleven, dat op zijn beurt voedingsstoffen beschikbaar stelt voor de gewassen. Tegelijkertijd werkt het organische materiaal als een spons: de bodem houdt meer water vast en droogt minder snel uit. Een goede eigenschap als het gaat om de weerextremen die we in de toekomst wel vaker mee gaan maken. De opbrengst in tonnen per hectare kan wat lager zijn dan bij de meest intensieve manier, maar het voedsel en onze leefomgeving zullen een stuk gezonder worden. 

Biologische landbouw

Een vorm van landbouw waarbij ook regeneratief geboerd kan worden is de biologische landbouw, waarbij de boer werkt vanuit een viertal kernwaarden en zich houdt aan een set regels. De benaming ‘biologisch’ voor de producten is beschermd door middel van een certificaat. 

De zelfoogsttuin van tuinderij CSA LandinZicht in Hilversum, waar KipEigen mee samenwerkt, werkt volgens de principes van de biologische landbouw en is momenteel in omschakeling naar biologisch gecertificeerd. KipEigen zelf is nu (nog) niet biologisch gecertificeerd, maar werkt wel op een zo natuurlijk mogelijke manier. Wanneer het project verder uitgroeit behoort het omschakelen naar biologisch zeker tot de mogelijkheden.

De grond van de Buitenhof waar de kippen op worden gehouden is ook in omschakeling. Door hier kippen op te houden en op een natuurlijke manier groente, fruit en bloemen te verbouwen leggen we als het ware de basis voor een nieuw ecosysteem, wat goed is voor de biodiversiteit. Het is de kunst om niet alleen een evenwicht te creëren tussen natuur en voedselproductie, maar een synergie, waarbij zowel mens als natuur kan profiteren.

De foto’s zijn afkomstig van CSA LandInZicht