Agro-ecologie

Agro-ecologie: kip in boomgaard, de interacties tussen de verschillende elementen geven veerkracht en weerbaarheidDe kippen bij KipEigen worden gehouden in een agro-ecologisch systeem. Deze term is een samenvoeging van ‘agro’ (landbouw) en ‘ecologie’ (natuurlijke balans). Agro-ecologie beschrijft een systeem waar men voedsel produceert in samenwerking met de natuur. De principes die we terugvinden in de ecologie passen we toe in de landbouw. Daarbij respecteren we de draagkracht van de natuur. Het systeem is in wezen dus milieuvriendelijk. Er is plek voor een verscheidenheid aan elementen in dit landbouwsysteem. De diversiteit geeft veerkracht op elk vlak. Vooral de interacties tussen de verschillende elementen zijn belangrijk (zie figuur 1).

Bij een agro-ecologische werkwijze wordt de biodiversiteit wordt gestimuleerd en benut. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gebruik te maken van de natuurlijke vijanden van plaaginsecten (zie foto’s onderaan pagina). De bodem heeft hierbij een belangrijke positie en wordt met zorg behandeld. Dit betekent onder andere dat bemesting en begrazing plaatsvinden binnen de grenzen van wat de bodem aankan. Ook vindt er recycling plaats van natuurlijke hulpbronnen en voedingsstoffen. Een goed werkend agro-ecosysteem is veerkrachtig en in balans, en resulteert in een gezonde bodem en gezond voedsel voor de lokale consument. Andere veelgebruikte termen die gebruikt worden binnen de agro-ecologie zijn natuurinclusieve landbouw, regeneratieve landbouwkringlooplandbouw en permacultuur. Laatstgenoemde is een praktische wetenschap, waaruit voor KipEigen veel inspiratie is gehaald. Agro-ecologische systemen zijn belangrijke vormen van toekomstbestendige landbouw. De Universiteit van Wageningen is dan ook volop bezig met onderzoek naar deze vorm van landbouw. 

Agro-ecologie bij KipEigen

De kippen bij KipEigen zijn een belangrijke schakel in ons agro-ecosysteem. Er zijn veel nuttige interacties met andere elementen, zoals fruitbomen, bodem, vegetatie en insecten. Terwijl de kippen lekker buiten scharrelen in de boomgaard en op de tuinderij, verwerken ze de reststromen vanuit de teelten tot mest, eieren en vlees. Het verschil met een natuurlijk ecosysteem is dat we het agro-ecosysteem zelf inrichten met als extra doel het produceren van duurzaam voedsel. 

Illustratie 1: Eva Vos

Een voorbeeld van natuurlijke plaagbestrijding: lieveheersbeestjes die de luizenplaag op de tuinbonen te lijf gaan. Na verloop van tijd waren er nauwelijks nog luizen te bekennen. Dit is een voorbeeld van een ecosysteemdienst: een dienst die het ecosysteem verleent wanneer deze in balans is. Agro-ecologische landbouw faciliteert én profiteert hier. 

Foto’s: Eva Vos, gemaakt bij CSA-LandinZicht