Over ons

Dit zijn wij

Eva Agro-ecologisch ontwerp & advies adviseur consultant duurzame regeneratieve landbouw natuur inclusief biologisch neem contact op

Eva Vos, initiatiefnemer

Mijn naam is Eva Vos, en ik ben de initiatiefnemer van KipEigen. Ik ben 29 jaar, ik woon in Loosdrecht met mijn man Leon en onze dochter Lara. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen, MSc Animal Sciences met specialisatie Health, Welfare & Adaptation en minor Agroecology. Als laatste onderdeel van mijn studie heb ik een stage gedaan bij CSA-LandinZicht. Naast het werk op het land ben ik ook bezig geweest met een plan om kippen te houden geïntegreerd in de groenteteelt, om zo meer lokale kringlopen te sluiten. Na mijn afstuderen heb ik dit plan als zelfstandig ondernemer uitgewerkt en in praktijk gebracht: KipEigen ging van start, en zodoende zijn er sinds voorjaar 2019 CSA eieraandelen beschikbaar!

Mijn doel is om bij te dragen aan een houdbare landbouw. Met regeneratieve landbouw werken we aan herstel van bodem, natuur en klimaat. En maken we een positieve impact op het welzijn van mens & dier. Dit doe ik mede vanuit mijn visie als christen, van waaruit ik zorg wil dragen voor mens, dier en aarde, en de het stukje aarde dat aan mij is toevertrouwd beter achter te laten dan ik het heb aangetroffen. In de praktijk betekent dit dat we met KipEigen op een natuurlijke manier kippen houden, geïntegreerd in groente-, fruit en voederteelt. In dit systeem respecteren we de intrinsieke waarde van de dieren, dus geen kunstmatige ingrepen. Geen preventief antibioticagebruik, geen kerende bodembewerking, geen gebruik van kunstmest of chemie, en geen gebruik van fossiele brandstoffen. De producten, hoog in voedingswaarde, belanden middels een CSA aandelenconstructie direct bij de lokale consument.

Vanuit mijn kennis en opgedane ervaring met KipEigen ben ik ook werkzaam om tuinders, boeren, beleidsmakers en particulieren te adviseren en ondersteunen in de ontwikkeling van agro-ecologische systemen en bedrijfsvoering. Kijk op www.eva-vos.nl voor meer informatie of neem contact op via onderstaande gegevens.

Ellen Bosgoed

Ik ben Ellen, en in 2022 heb ik me (professioneel) aangesloten bij KipEigen om de uitbreidingen naar de Regeneratieve Natuurboerderij mede vorm te geven. Ik woon in Hilversum met mijn man Jeroen. Onze dochter Mireille studeert sinds een jaar in Groningen. Ik heb een baan als kwaliteitsmanager bij een medisch ICT-bedrijf, maar om meer buiten bezig te kunnen zijn, ben ik vijf jaar vrijwilliger geweest bij tuinderij CSA LandinZicht. Daar leerde ik ook Eva kennen, tijdens haar stage. Toen zij KipEigen oprichtte, heb ik me ook bij haar als vrijwilliger aangesloten.  

Omdat ik duurzaamheid en biodiversiteit belangrijke thema’s vind, heb ik me daar verder in verdiept met een opleiding Milieu-natuurwetenschappen. Als afstudeeropdracht onderzocht ik de impact van voedsel op landgebruik, biodiversiteit en broeikasgasemissies voor de stad Leuven. Verder volgde ik cursussen over agro-ecologie, voedselbosranden, landschapsecologie en afgelopen november rondde ik de cursus Kleinschalig kippen houden af bij Eva. Verder ben ik actief bij voedselvereniging Ons Eten Hilversum en nu wordt mijn bijdrage aan duurzame voedselproductie dus nog concreter!