Cursussen

Nieuw! Cursus Kippen op de Tuinderij

In deze vijfdelige cursus die in 2022 van start gaat, leer jij als tuinder alles wat je nodig hebt om op een kleinschalige, professionele manier kippen te houden. Deze cursus is bedoeld voor jou als tuinder/boer die wil verkennen of kleinschalig kippenhouden iets is voor op jouw bedrijf. Ook als je al weet dat kippen houden iets voor jou is, is deze cursus geschikt voor jou: je krijgt naast een schat aan informatie ook handvatten aangeboden om zelf aan de slag te gaan met een bedrijfsplan en ontwerp voor deze ‘neventak’, passend binnen jouw bedrijfsvoering. Tenslotte is deze complete cursus ook waardevol voor als je momenteel al kippen hebt, of hebt gehad: met deze nieuwe informatie kan je je bedrijfsplan herzien, verbeteren en/of kippen een nieuwe kans geven op de tuinderij. Indien goed vormgegeven kan het namelijk een mooie manier zijn om op agro-ecologische wijze de lokale kringloop verder te sluiten en meer diversiteit te creëren op je bedrijf! 

De bijeenkomsten worden als volgt ingevuld:

  1. INTRO: Waarom kippen houden op de tuinderij een goed idee kan zijn. Een realistische kijk op de voors en tegens en het verkennen van de toepasbaarheid op het eigen bedrijf. 
  2. Kleinschalig, natuurlijk kippen houden: wat komt erbij kijken? Deel I: de kip. Onderwerpen als kippenrassen, (mobiele) huisvesting, (preventieve) diergezondheid, dierenwelzijn, natuurlijk gedrag, diervoeding, slachten en predatie komen aan bod.
  3. Kleinschalig, natuurlijk kippen houden: wat komt erbij kijken? Deel II: bedrijfstechnische aspecten.  Onderwerpen als benodigde arbeid, investeringen, kosten en opbrengsten, productkwaliteit en -afzet, wet- en regelgeving, en SKAL komen aan bod. Hoe kan ik kippen onderdeel maken van de tuinderij? Onderwerpen als mobiele begrazing, mobiele voor- en/of nabewerking van éénjarige teelten, kippen en compost, kippen in de kas, kippen en fruitteelt, kippen in de vruchtwisseling, en natuurlijke onkruid- en plaagbestrijding komen aan bod. Aan de hand hiervan kan je een opzet maken voor een eigen bedrijfsplan.
  4. Wat hebben kippen nodig? Wat heeft jouw bedrijf nodig? Wat willen jouw klanten? Hoe komt dat samen? Ontwerp je eigen houderijsysteem, passend bij jouw bedrijf(skringloop), als geïntegreerd onderdeel van de vruchtwisseling en/of andere teelten en/of activiteiten.
  5. Slotbijeenkomst bij KipEigen in Loosdrecht: rondleiding, feedback op elkaars ontwerpen, verbeteren eigen ontwerp en puntjes op de i zetten, mogelijkheid tot extra verdieping in een bepaald onderwerp, vragen stellen en discussiëren.

Interesse? Stuur een mailtje naar info@kipeigen.nl en je krijgt bericht wanneer er meer bekend is over bijvoorbeeld de data, locatie(s) en prijs.

De cursussen worden gegeven door Eva Vos

Eva Vos is afgestudeerd dierwetenschapper (MSc), gespecialiseerd in dierwelzijn, -adaptatie, -gezondheid en agro-ecologie. Ze is werkzaam als adviseur (ZZP) via haar bedrijf Eva Vos Agro-ecologisch ontwerp & advies. Hierbij wordt ze ingeschakeld bij projecten zoals het omschakelen van gangbare melkveebedrijven tot regeneratieve, biologische gemengde bedrijven (direct door boeren zelf, maar ook door organisaties zoals LTO-Noord). Ook voor kleinere adviesvragen wordt ze ingeschakeld. Als het gaat om bijvoorbeeld het geïntegreerd kleinschalig houden van kippen, varkens of koeien, voedselbossen, fruitteelt, bedrijfseigen compost, (bio)tuinderijen en hun teeltplannen, agroforestry, permacultuur en met name de samenhang tussen deze aspecten van duurzame landbouw, draagt Eva enthousiast bij om deze tot een hoger plan te tillen.

Ook is Eva de initiatiefnemer van KipEigen: een succesvolle CSA met dubbeldoelkippen die eieren en vlees levert aan de deelnemers in Hilversum en omstreken. Naast dat zij adviseur is, staat zij dus ook met beide benen op de grond. Haar werkwijze kenmerkt zich door een holistische kijk op toekomstgerichte, regeneratieve en duurzame landbouw, waarbij het dier in de context staat en dus onderdeel is van het agro-ecosysteem. De vertaalslag van theorie naar praktijk zijn kenmerkend voor Eva’s werkwijze.

 

Later wordt het aanbod cursussen en workshops verder uitgebreid