De Buitenhof

De kippen leven op een prachtig stuk land: de Buitenhof. Dit is een perceel achter verpleeghuis de Beukenhof aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk te Loosdrecht. 

De Buitenhof is gelegen in de Ster van Loosdrecht, behorend tot het Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen. Het is een overgangsgebied tussen zandgronden (Utrechtse heuvelrug) en de lager gelegen veengronden richting het westen, richting de Loosdrechtse Plassen. Het gebied is een thuis voor veel plant- en diersoorten. Planten als de kale jonker, donkere lisdodde, waterweegbree en ingezaaide bloemenmengsels komen hier voor. Wat de fauna betreft: das, ringslang, roerdomp, rietgors en vele andere dieren, waaronder ook vele insecten en amfibieën vinden hier hun thuis (Ster van Loosdrecht, 2017).

De Buitenhof is gelegen tussen het verpleeghuis en dit natuurgebied. Het is een sociale plek, waar bewoners van de Beukenhof, buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen wandelen en ontspannen. Daarnaast wordt er ook ruimte gegeven voor educatie aan (school)groepen. Er is een klein voedselbos aangelegd, waar onder andere verschillende soorten fruitbomen en andere eetbare meerjarigen staan. Een amfibieënpoel en aangelegde hoogteverschillen in het voedselbosje bieden een habitat voor diverse wilde plant- en diersoorten. 

Te midden van alle wilde flora en fauna wonen de kippen van KipEigen. In de hoogstamboomgaard met diverse soorten fruit, scharrelen ze hun kostje bij elkaar. Op de open stukken is er plaats voor heerlijke groenten van tuinderij CSA-LandinZicht, en van Tuinderij de Buitenhof. Ook worden er biologische bloemen geteeld door Elfriede van Buitengewone Bloemen. Ons gezamenlijk doel is om bloemen, groente, fruit en eieren te produceren terwijl we bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit stimuleren, zodat we een natuurlijk evenwicht behouden in het zogenaamde ‘agro-ecosysteem’.

Je kunt de Buitenhof bereiken door het terrein van de Beukenhof op te gaan richting de ingang. Je kan dan links om het gebouw heen lopen of fietsen waarna je de Buitenhof ziet. De auto kun je eventueel parkeren bij de Beukenhof.