De Buitenhof

De kippen zullen gehouden worden op de Buitenhof van de Beukenhof, het perceel achter verpleeghuis de Beukenhof aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk te Loosdrecht. 

De Buitenhof is gelegen in de Ster van Loosdrecht, behorend tot het Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen. Het is een overgangsgebied tussen zandgronden (Utrechtse heuvelrug) en de lager gelegen veengronden richting het westen, richting de Loosdrechtse Plassen. Het gebied is een thuis voor veel plant- en diersoorten als de kale jonker, donkere lisdodde, waterweegbree en ingezaaide bloemenmengsels, de das, ringslang, roerdomp, rietgors en vele andere dieren, waaronder ook vele insecten en amfibieën (Ster van Loosdrecht, 2017). De Buitenhof van de Beukenhof is gelegen tussen het verpleeghuis en dit natuurgebied. Het doel is ook dat dit een sociale plek wordt waar bewoners van de Beukenhof en andere belangstellenden kunnen wandelen en ontspannen. Daarnaast kan er ook ruimte gegeven worden voor educatie aan (school)groepen.

Een gedeelte van het perceel was afgelopen seizoen al in gebruik door CSA-LandinZicht. Er is een boomgaard, waartussen de bloem- en groentebedden liggen, en er is een klein voedselbos aangelegd, waar onder andere verschillende soorten fruitbomen en andere eetbare meerjarigen staan. Ook is er een vijver aangelegd en zijn er hoogteverschillen op dit stuk terrein gecreëerd, ten behoeve van de biodiversiteit. Komend seizoen gaan we samen met tuinderij CSA-LandinZicht de rest van het perceel verder inrichten om bloemen, groente, fruit en eieren te produceren terwijl we bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit stimuleren, zodat we een natuurlijk evenwicht behouden in het zogenaamde ‘agro-ecosysteem’.

Foto 1: Inovum   |   Foto 2 en 3:  Gert Veldhuizen

Je kunt de Buitenhof bereiken door het terrein van de Beukenhof op te gaan richting de ingang. Je kan dan links om het gebouw heen lopen of fietsen waarna je de Buitenhof ziet. De auto kun je eventueel parkeren bij de Beukenhof.